Samenvatting uitgevoerde activiteiten tot 2023

·       Tussen 2015 en 2020 waren de activiteiten van DuGOF in Georgië gericht op contacten met het Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia en daarnaast op contacten met SABUKO (Society for Nature Conservation) en Ilia Strate University. In 2013 is SABUKO opgericht en was nog zoekend naar zijn eigen rol. DuGOF kwam tot de ontdekking dat Georgië (in tegenstelling tot Armenië en Azerbaijan) geen eigen veldgids had en geen checklist van de Georgische Avifauna. De oorspronkelijke ambitie van DuGOF was er daarom op gericht om te helpen die lacune op te vullen. Zo is ook overlegd met BirdLife International, maar de ambitie was te hoog op een moment waar allerlei zaken tegelijk aan de orde waren en een nationale regie op onderzoek en databeheer ontbrak. Alexandre Abuladze (Ilia State University) ging met pensioen en het bleek voor verschillende organisaties onduidelijk welke vogel-data hij onder eigen beheer hield. SABUKO had tijdelijk de intentie om te “fuseren” met het Nederlandse Batumi Raptor Count  (BRC) maar ook daarvoor ontbrak uiteindelijk acceptatie van samenwerking. In 2017 werd SABUKO BirdLife partner en ontstond meer stabiliteit. Gedurende enkele jaren voerde SABUKO in samenwerking met DuGOF kleinschalig veldwerk uit in de Chorokhi delta. Dat was vooral in een opdrachtgever (DuGOF)-opdrachtnemer relatie en leidde niet tot een bredere samenwerking

·       Tussen 2017 en 2019 richtte DuGOF zich wat meer op de Nederlandse verhoudingen. BRC had dringen behoefte om de data van zeer goed gestructureerde en georganiseerde roofvogeltellingen op de twee telposten bij Batumi, te analyseren en uit te werken tot een (wetenschappelijke) publicatie. Dat was het moment waarop DuGOF het contact met de NLBIF aanging en daarmee voldoende financiering kreeg. In 2020 kwam het onder leiding van Wouter Vansteelant (BRC) tot de publicatie in het gezaghebbende tijdschrift IBIS.

·       In 2019 vroeg het Ministerie aan DuGof om de door DuGOF beoogde samenwerking vorm te geven in een concept Memorandum of Understanding (MOU). Dat is gebeurd. De concepttekst is zelfs door het Ministerie in het Georgisch vertaald om de interne communicatie daarover te vergemakkelijken. Uiteindelijk is op hoog niveau in het Ministerie besloten om geen MOU te ondertekenen, gericht op meerjarige samenwerking. In een toelichting gaf het Ministerie aan dat het niet over middelen en financiën beschikte om een centrale rol te kunnen vervullen.

·       In 2020/ 2021 lagen de activiteiten in Georgië en ook in Nederland goeddeels stil wegens de Corona pandemie.

·       In 2022 heeft DuGOF besloten om de strategie gericht op samenwerking met Georgië te veranderen.  De huidige strategie speelt in op het in 2015 gesloten “Associatie-verdrag” van Georgië met de Europese Unie (EU). Dat verdrag voorziet voor Georgië in de procedure om over te gaan naar de aanvraag voor toetreding tot de EU. Die procedure volgend, heeft Georgië in maart 2022 de aanvraag ingediend. Daar is later in dat jaar een reactie van de EU op gekomen met een opsomming van beleidsonderwerpen waar Georgië eerst nog stappen moet zetten. Environment en nature conservation is daar onderdeel van. In oktober 2022 heeft DuGOF het interne document “DuGOF-initiative: Bird conservation and preparation for EU application of Georgia” gemaakt en gecommuniceerd met de Georgische Ambassadeur in Den Haag.

·       Eveneens in 2022 heeft DuGOF bij de Netherlands Biodiversity Information Facility (NLBIF) een projectaanvraag ingediend onder de naam “Feasibility study in Georgia to put Avian Biodiversity on the Map, and stimulating Georgia to increase participation in GBIF”. Deze project- en subsidieaanvraag is door NLBIF toegekend.

·       Laatstgenoemde twee punten hangen met elkaar samen.