Overleg met het Georgisch Ministerie, juli 2018

Wij hebben op 2 juli overlegd met Irine Lomashvili over de bestaande plannen van DuGOF en de samenwerking met Georgische organisaties. Irine heeft binnen het Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia (Georgisch Ministerie) de functie van Chief Specialist of Biodiversity and Forestry. Zij was om andere redenen in Den Haag, maar gelukkig konden wij deze gelegenheid benutten voor een gesprek.

 

Het leidde tot de conclusie dat er overleg wenselijk is van alle betrokken partijen en dat we gezamenlijk een uitwerking moeten maken van activiteiten, kosten en financiering. Het Georgische Ministerie zou een faciliterende rol kunnen vervullen. Dat vraagt echter om een formele stap en daarvoor moeten we misschien wachten tot de verkiezingen in oktober. Daarna worden bevoegdheden misschien duidelijker. Op dit moment heeft Irine niet de bevoegdheid om budgetten aan nieuwe projecten te koppelen. Voor DuGOF zal voorlopig "eigen kracht" het devies zijn.

 


Tien-daagse vogeltelling Chorokhi Delta 2018 een succes

Na de voorjaarstelling van Rinse van der Vliet in 2015, is nu weer door samenwerking tussen DuGOF en SABUKO een voorjaarstelling in 2018 gehouden. Dit keer dagelijks van 3 – 12 april 2018 gezamenlijk door de Georgiërs Dachi Shoshitashvili en Zurab Gurgenidze. Financieel is de telling mogelijk gemaakt door DuGOF en de Stichting Aurora borealis. De tellers hebben uitstekend werk gedaan en hielden zich prima aan de instructies die DuGOF voor de telling had opgesteld. Het verslag van de telling is hier bijgevoegd evenals de tabel. Let op de grote aantallen Parelduikers en de aantallen Zomertaling, Yelkouanpijlstormvogel, Purperreiger en Zwartkoprietzanger. Een ander beeld dan tijdens de telling in 2015 maar die vond plaats van 30 april – 13 mei.

 

De tellers schrijven in hun verslag ook nu dat de bestaande gegevens onvoldoende zijn om actieve bescherming van de Choroki Delta te ondersteunen. Monitoring over een reeks van jaren is daarvoor een vereiste. DuGOF is daarom in overleg met SABUKO voor een 10-daagse telling in 2019, zo mogelijk in de tweede helft van mei, vooral gericht op broedvogels.

 


Het huidige project met NLBIF nadert afronding

 

In juni 2017 is door NLBIF, kort gezegd de Nederlandse tak van het Global Biodiversity Fund (GBIF), een bijdrage van circa € 25.000,- toegekend. Dit geld wordt dit jaar besteed aan een analyse van de door Batumi Raptor Count verzamelde data van 10 jaar roofvogels trektellen bij Batumi aan de Zwarte Zeekust in Georgië.

 

Alle data worden opgenomen in het bestand GBIF zodat ze toegankelijk worden voor onderzoekers over de hele wereld.Het bestuur van BRC heeft inmiddels besloten om de monitoring van roofvogeltrek bij Batumi de komende jaren voort te zetten. In een langdurige samenwerking met NLBIF hopen we dat ook die nieuwe data jaarlijks aan GBIF kunnen worden toegevoegd.

 

Wouter Vansteelant heeft inmiddels de publicatie van analyseverbindingen en conclusies in concept afgerond. Een kwalitatief buitengewoon goed verhaal. Het wordt aangeboden aan The Ibis. Over de bevindingen heeft Wouter op 4 november 2017 een lezing gegeven aan de (5e) Algemene Ledenvergadering van de AKN in Noordwijk. Klik hier voor een pdf met de samenvatting van de door Wouter Vansteelant gegeven lezing.

 

De overdracht van gegevens naar GBIF gaat tot nu toe gepaard met enkele tegenslagen waardoor de afronding van het project later plaatsvindt dan voorzien. Maar alles verloopt in goede samenwerking met NLBIF, een het resultaat is een mijlpaal van formaat.