Bestuur

 

Het bestuur van de Stichting DuGOF wordt gevormd door:

 

J. F. (Frank) de Miranda, voorzitter

P. (Peter) H.C. Lina, secretaris

J. (Jaap) A.J. Vink, penningmeester

C.M. (Martin) Lok

F. (Folkert) K. de Boer

W. (Wouter) M.G. Vansteelant

 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

[foto: telpost roofvogeltrek]