Doelstelling

De stichting heeft als doel:

 

Het bevorderen van ornithologisch onderzoek in brede zin in Georgië;

 

Het bevorderen van de bescherming van in het wild levende vogels in Georgië;

 

En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

[foto: Armeense Meeuw (Kees Scharringa)]


 

Het volledige doel van de Stichting DuGOF, als omschreven in Art. 2 van de Statuten, is:

 1. De stichting heeft als doel:
  • Het bevorderen van ornithologisch onderzoek in brede zin in Georgië;
  • Het bevorderen van de bescherming van in het wild levende vogels in Georgië;
  • En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De stichting beoogt het algemeen nut.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 4. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
 5. Verwerving van financiële middelen voor het door de Avifaunistische Kring Nederland (AKN), sectie van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU), uit te voeren programma: “Nederlands-Georgische samenwerking in vogelonderzoek en veldwerk”;
 6. Het ontwerpen en bewaken van governance regels voor de besteding van deze middelen;
 7. Bijdragen aan versterking van de Society for Nature Conservation (SABUKO) in Georgië;
 8. Samenwerking met SABUKO (Georgië), de stichting Batumi Roofvogel Club (Nederland), BirdLife International (UK), European Centre for Nature Conservation (Nederland), Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nederland), AKN/NOU (Nederland) en overige organisaties en instanties die kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de stichting;

Daarnaast alles in brede zin, voor zover het hieraan kan bijdragen.