Ter bevordering van ornithologisch onderzoek en vogelbescherming in Georgië

Inspiratie voor Logo  stichting  Dugof


Het logo van DuGOF is geïnspireerd door het feit dat tijdens het samenwerkingsproject AKN - SABUKO, de voorjaarstelling in Chorokhi Delta, in mei 2015 de eerste waarneming van een (levende) Sporenkievit voor Georgië werd geregistreerd.

 

[Foto: Sporenkievit (Rinse van der Vliet)]

 


Algemeen

Stichting DuGOF beoogt de samenwerking tussen Nederlandse en Georgische organisaties te bevorderen voor avifaunistisch veldwerk en vogelbescherming in Georgië. Contacten onderhouden, fondsenwerving en regie op projecten vormen de belangrijkste activiteiten van de Stichting.

 

De gedachte wordt steeds meer geaccepteerd dat Georgië een onderdeel van Europa is, zowel economisch met het associatieverdrag (met de EU) uit 2015, als beleidsmatig op het vlak van ecotoerisme en natuurbescherming. Zowel qua kennisoverdracht op verschillende beleidsterreinen als qua investeringsbereidheid in Georgië is er sinds 20 jaar een sterke band ontstaan tussen Nederland en Georgië.

 

De Stichting bouwt daar op voort en streeft ernaar zo veel als mogelijk kennis en inzicht over te dragen aan Georgiërs, en door samenwerking doelen te bereiken die anders geen perspectief hebben. De hoofdactiviteit van de Stichting is om door middel van fondsenwerving steun te geven aan (delen van) onderzoeks- en natuurbeschermingsprojecten in Georgië die aan de doelstelling van de Stichting bijdragen. 

 

Door een breed netwerk van contacten zowel in Nederland als in Georgië te onderhouden, kan de stichting de effectiviteit van projectbestedingen beoordelen en bewaken. De status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) is toegekend per 1 januari 2017.

 

KvK-nummer is 64803392

RSIN/ANBI is 855856397

 

Het postadres van de Stichting is IJskelderlaan 3, 3941HS, Doorn, Nederland

 

[Foto: Kazbegi]