Beleidsplan 2017

 

Het beleidsplan voor 2017 staat nog in het teken van de recente oprichting. De volgende activiteiten staan centraal omdat ze de voorwaarden scheppen voor een effectief functioneren in komende jaren:

 • Het bestaand netwerk van vogelorganisaties, overheden en fondsenbeheerders verdiepen, als basis voor beoordeling van projectinitiatieven en het op maat werven van financiering;
 • Het realiseren van de ANBI-status van de stichting, dit als basis voor het verkrijgen van schenkingen, legaten en erfstellingen. Uitdrukkelijk wordt hierbij ook gedacht aan bijdragen van het bedrijfsleven;
 • Fondsenwerving als kernproces van de stichting opstarten;
 • Inventarisatie welke doelen en prioriteiten Georgische (overheids-)organisaties nastreven;
 • Een nadere verdieping op de prioriteiten van SABUKO;
 • Het uitwerken van een beleidsplan 2017 – 2020. Hiervoor zijn er drie invalshoeken.
  • De eerste en tevens het primaire kader is het basisplan “Nederlands-Georgische samenwerking in vogelonderzoek en veldwerk”.
  • De tweede invalshoek is om voortdurend te analyseren welke kennishiaten er zijn over de avifaunistische status van soorten in Georgië.
  • De derde en laatste invalshoek is om Nederlandse kennis en inzicht over te dragen aan betrokken Georgiërs.
  • Bij deze invalshoeken is ook te denken aan het systematisch gebruik van databronnen. Zo is observado.org te gebruiken voor schaarse en zeldzame vogelsoorten. Maar de ervaring leert dat dit voor algemeen voorkomende soorten niet toereikend is.Een monitoring systeem voor het voorkomen van vogels in de 31 IBA’s van Georgië is nog niet ontworpen. Maatwerk is nodig, waarvoor Nederlandse ervaring ingebracht kan worden.

[Foto: Martin Lok in Chorokhi Delta]