IBA-status Chorokhi Delta

Het bestuur van de AKN bracht in september 2013 een oriënterend bezoek aan Georgië. Uit overleg in Batumi met enkele initiatiefnemers van SABUKO werd duidelijk dat de Chorokhi Delta aan de Zwarte Zeekust net ten zuiden van Batumi bedreigd werd door toerisme en voorgenomen bouwplannen. Tekenend voor de Georgischeproblematiek is dat er voor een beschermingspleidooi nagenoeg geen gegevens beschikbaar waren over het voorkomen van vogels in deze delta in het voorjaar. Ook was de Chorokhi Delta niet aangemerkt als Important Bird Area (IBA).

 

Naar aanleiding van die informatie is door samenwerking de mogelijkheid gecreëerd dat Rinse van der Vliet eind april tot 13 mei 2015 intensief een telproject kon uitvoeren in de delta. Daarvan is een rapport gemaakt dat door SABUKO in het Engels en in het Georgisch wordt uitgegeven. Deze nieuwe gegevens hebben geholpen om de inmiddels verworven IBA-status te onderbouwen. De uitgave Chorokhi Delta is het eerste uitgegeven rapport van SABUKO en is hier te vinden.

Tien-daagse vogeltelling Chorokhi Delta 2018 een succes

Na de voorjaarstelling van Rinse van der Vliet in 2015, is nu weer door samenwerking tussen DuGOF en SABUKO een voorjaarstelling in 2018 gehouden. Dit keer dagelijks van 3 – 12 april 2018 gezamenlijk door de Georgiërs Dachi Shoshitashvili en Zurab Gurgenidze. Financieel is de telling mogelijk gemaakt door DuGOF en de Stichting Aurora borealis.

 

De tellers hebben uitstekend werk gedaan en hielden zich prima aan de instructies die DuGOF voor de telling had opgesteld. Het verslag van de telling is hier te lezen evenals de datatabel. Let op de grote aantallen Parelduikers en de aantallen Zomertaling, Yelkouanpijlstormvogel, Purperreiger en Zwartkoprietzanger. Een ander beeld dan tijdens de telling in 2015 maar die vond plaats van 30 april – 13 mei.

 

De tellers schrijven in hun verslag ook nu dat de bestaande gegevens onvoldoende zijn om actieve bescherming van de Choroki Delta te ondersteunen. Monitoring over een reeks van jaren is daarvoor een vereiste. DuGOF is daarom in overleg met SABUKO voor een 10-daagse telling in 2019, zo mogelijk in de tweede helft van mei, vooral gericht op broedvogels.

Outcome Voorjaarstellingen 2014-2020

Download
The outcome of data Chorokhi delta 2014-2020
Frank de Miranda heeft namens DuGOF een analyse gemaakt van de spring survey's in de periode 2014-2020
The outcome of Data Chorokhi delta-23032
Adobe Acrobat document 1.3 MB