Bestuur

Het bestuur van de Stichting DuGOF wordt gevormd door:

 

J.F. (Frank) de Miranda, voorzitter

F. (Folkert) K. de Boer, secretaris

G. (Gernant) Magnin, penningmeester

P. (Peter) H.C. Lina

 

Het beloningsbeleid voor het statutaire bestuur omvat de volgende uitgangspunten:
(a) voor bestuurlijke werkzaamheden ontvangen de bestuursleden geen vergoeding;
(b) uitvoerende werkzaamheden die verankerd zijn in een door het bestuur vastgesteld project, kunnen gedeclareerd worden voor zover dat overeenkomt met het bijbehorende projectbudget. Het is aan de betreffende bestuursleden om al dan niet in onderling overleg te besluiten om wel of niet te declareren. 

 

[foto: telpost roofvogeltrek]

 

Download
Overzicht bestuursleden 2015-2023
In dit overzicht is weergegeven welke bestuursleden actief waren voor DuGOF in de afgelopen jaren.
Bestuursleden in de jaren 2015-2023.pdf
Adobe Acrobat document 147.8 KB

Verantwoording

Download
Staat van Baten en Lasten 2017-2023
In de bijlage is een verantwoording gegeven van de baten en lasten van DuGOF in de periode 2017 tot 2022 inclusief de begroting voor 2023
Staat van Baten en Lasten_2017-2023.pdf
Adobe Acrobat document 187.0 KB